12/12/2018
2563

Halep keçisi beslenmesi

Halep keçisi,halep keçisi bakımı,halep keçisi beslenmesi son derece basittir.Halep keçisi bakımı beslenmesindeyapay çayır mera flora s,flora k,caramba,caramba mix yem bitkileri son derece önemlidir.Kuru ot şam keçisi beslenmesinde,çalılık ve ormanlık alanlarda otlatılarak ucuza beslenir.Halep keçisi yetiştiriçiliği ucuza yapabilmek her zaman mümkündür.

Sunii mera tohumuları(yapay çayır mera tohumları) keçi beslenmesinde çok önemlidir.Keçiler ince lezzetli körpe otları tercih ederler.Halep keçisi,korunga,yonca,adi fiğ,macar fiğ yem bitkisi yetiştiriçiliği yaparak beslemek her zaman mümkündür.Ama rye grass,ryegrass mix ve mera karışımı kaba yemi yediği gibi hiç bir şeyi yemez.