07/01/2019
3899

Satılık Halep Keçisi Sağlık Stantdartlarımız

Satın aldığınız keçi acaba brucella taşıyıcısı mı? Bu ihtimal halep keçisi,saanen keçisi,maltız keçisi,kıl keçisi, Honamlı keçisi, norduz keçisi, tiftik keçisi,abaza keçisi ve gürcü keçisi tüm yerli ve yabancı keçi ırkları için,koyun ırkları ve sığır ırkları için de gecerli ve çok tehlikeli bir durumdur.

Halep keçisi çiftliğimizdeki keçi sürümüzün tamamı brucella (malta humması) yönünden en güvenilir kan analiz yöntemiyle düzenli olarak testlerden geçmektedir.Damızlık halep(şam) keçilerimiz zoonoz brucella hastalığından tamamen aridir.

Süt keçilerimizin temel aşıları ve parazit uygulamaları yapılmıştır.Halep(damaskus) keçisi çiftliğimizdeki keçilerimiz kalıtsal kusurlar taşımamaktadır.

Fiziki kusuru bulunan şami keçisi (halep keçisi) kesinlikle damızlık olarak satışı yapılmaz.Her keçi alıcısına kusursuz damızlık halep keçisi gebe çebiçlerden satmaktayız.

Halep keçi çiftliğimizdeki keçilerimizin tamamı yüksek verimli ve saf kandır.

En üstün özelliklere sahip keçi ve tekelerle özel seleksiyon(eleme) yaparak daha üstün verim özelliğindeki şam keçisi(halep keçisi) sürüleri hedeflemekteyiz.

Satılık halep keçilerini (şam keçileri) Sivas,Erzurum,Gaziantep,Bolu,Kilis,İzmir,Hatay,Çanakkale,Balıkesir'e de satışını yapmaktayız.Halep keçisi yetiştiriçiliği açısından ülkemizin tamamında iklimsel bir engel yoktur.

Bu gün halep keçisi yurt dışına satışını yaptığımız altın değerinde bir yerli keçimizdir.Tiftik keçisi gibi halep şami keçilerini yabancılar sahip çıkmaya çalışmaktadırlar.Ülke olarak ivedilikle halep keçisi üzerine bilimsel çalışmalar yapmak zorundayız.

Halep keçisi üzerine 20 yılı aşkın bir zamandır bir veteriner hekim olarak özel bir seleksiyon ve genetik ıslah çalışması yürütmekteyim.Yaptığım çalışmalar netiçesinde milli keçi ırkımız şami(halep) keçi ırkımızı ülkemize tanıtmayı başardım.Yurt dışında onlarca ülkede halep(damascus) keçisini aranılan bir keçi olmasını başardım.

Halep özellikleri:Et ırkı keçi,süt ırkı keçi halep keçisi kombine verimli bir yerli keçimizdir.

Halep keçisi Renk Tonu

Halep keçilerinin %50 den fazlası kırmızı, kahverengi renk tonuna sahiptir.Kalan % 40 lık
kısmı farklı renk tonlarıdadır.Halep şami keçileri gri,beyaz,siyah,ala gibi bir çok renk tonunda
karşımıza çıkar.Halep(şam) keçide siyah renk resesif gen sonucu ortaya çıkar.
Halep keçisinin kırmızı renk tonunda sıcağa karşı bir direnc vardır.Halep keçilerimizde sıcak ve kırmızı renk
tonu arasında bu gün için açıklanamıyan gizemli bir sır vardır.Kırmızı renli sığır(güney anadolu kırmızısı)
ve sıcaklık arasında da bir ilişki vardır.
Dünyada halep keçisi satışında kırmızı renk öne çıkmaktadır.
Halep keçisinin ipek gibi kılları vardır.Yörük çadırı yapan dokumacı firmalar tarafından halep keçi kılı satın alınmaktadır.Satılık şami keçilerimizin pırıl pırıl tüyleri vardır.

Halep keçisi eti,sütü,kılı ve çok yavru verimi için beslenir.Halep keçisi 1 defada 2-5 en çok 7 yavru verebilir.Halep keçilerinde üreme ve oğlak sayısı doğrudan bakım ve beslemeyle ilişkilidir.

Halep keçisi fiyatları hakkında ve halep keci beslenmesi bilgi almak için 0555 9975075 0532 2664041 telefonlardan destek alabilirsiniz.

Halep keçisi yetiştiriçiliği küçük yatımcılar için tam bir iş umududur.5-10 bin tiraya rahatlıkla halep keçisi üretiçiliği yapmak mümkündür.Keçi sütününnün fiyatı ortalama 2 tl olduğu göz önünde bulundurulursa halep keçi yetiştiriçisi kimseye muhtaç olmadan hayatını idame ettirebilir.

Halep keçisi zor şartlarda beslenebilen az yem tüketen bir cefakar süt keçis çinsiidir.

Anahtar kelimeler:halep keçisi,halepkeçisi,halep,halep keçisi yetiştiriçiliği,halep keçi yetiştiriçiliği,damızlık halep keçisi,halep keçisi satılık,süt keçisi

Veteriner hekim Cengiz Torun Genetik Islahcı