12/12/2018
1186

Yem Bitkileri

Yem bitkileri otcul hayvanlar için yaşamsal öneme sahip bir besindir.Hayvan beslemede yem bitkileri kaba yem oranı

% 60-70 dir.Geri kalan yüzde 30-40 lık oran konsantre yemdir.Ülkemizde yem bitkileri ekiliş oranları %10 ların altındadır.Yem bitkileri ekiliş oranları Avrupa'da %25-30 Avustralya'da %50 dolayındadır.Yeterli yem bitkileri üretimi yapamayan Türkiye hayvansal üretimde geri kalmakta ve yüksek maliyetler sonucu hayvan yetiştiricisi iflas etmektedir.Dünyada hayvancılıkta rakiplerimizle rekabet edememekteyiz.Sorunun çözümü yem bitkileri üretimini artırmaktır.

Yem bitkileri üretimi daha çok Ege,Marmara ve İçanadolu Bölgesinde yoğunlaşmıştır.

Yem bitkisi üretiminde kullanılan yem bitkileri tohumları:İtalian ryegrass,yonca,korunga,adi fiğ,macar fiğ,yem bezelyesi,sorgum sudan otu,slajlık mısır ,yem şalgamı,hayvan pancarı,yapay mera