22/03/2022
272

Torunoğlu Tohumculuk

Çiftçilerimiz son yıllarda yükselişte olan fabrika yem fiyatlarından aşırı derecede şikayet var tespiti yapılmaktadır. Çiftçilerimizin yem fiyatlarından şikayet etmemeleri için kazançlarını arttırabilmeleri için, yem bitkisi tohumlarımızdan ekmeleri büyük önem arz etmektedir. Yem bitkileri hayvan beslemenin olmazsa olmazı olan bir besin kaynağıdır. Sadece kaba yemle hayvan beslemek mümkündür. Ama sadece dane yem,  fabrika yemi ile hayvan beslemek mümkün değildir. Kaba yem olmadan geviş getiren hayvanlar ve atlar yaşayamazlar, ölürler. 
Türkiye’de devasa kaba yem açığından yetkililer şikayet etmektedirler. Çözüm, hayvancılıkta gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yem bitkisi ekiliş oranlarını en az %20-30 düzeylerine ulaştırmamız gerekmektedir. Şuan Türkiye’de yem bitkisi ekiliş oranı toplam arazi varlığımıza göre %9-10 düzeyindedir. Yem bitkilerine Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı’nın vermiş olduğu destekler ekiliş oranlarının bir miktar artmasını sağlamakla beraber, artış yeterli değildir. Bugün kesime giden ineklerden herkes şikayet etmektedir. Var olan gerçek yem bitkisi ekilmediği için zarar eden çiftçi gebe ineğini bile kestirmektedir. Bu büyük bir trajedidir. Bunun önüne geçebilmek için yem bitkisi destekleme oranlarının arttırılması, yem bitkisi ekiliş yüzdemizi arttırmaya mecburuz. 
Torunoğlu Tohumculuk olarak 1990 yılından bu yana yoğun şekilde yem bitkileri yayım ve ekiliş oranlarının arttırılmasında büyük gayret sarf etmiştir. Torunoğlu Tohumculuk olarak İtalyan Ryegrass, Ot Tipi Teff Grass, Silajlık Soya, Yapay Çayır Mera ve Şeker Sorgumu gibi çok stratejik birçok yem bitkisini firmamız Türkiye’ye kazandırmıştır. Bu konuda yapılan mücadele paha biçilemeyecek değerdedir. Bugüne kadar kazandırdığımız birçok yem bitkisiyle yüzbinlerce çiftçiyi Torunoğlu Tohumculuk olarak iflasın eşiğinden almış bulunmaktayız.  Birçok yeni yem bitkisi Türkiye’ye kazandırmak için firmamız yoğun bir mücadele içerisindedir. Yeni kazandıracağımız yem bitkileriyle çiftçimiz hayvancılıktan daha da kazancı artacaktır. Yemden şikayet etmeyi bırakacaktır. Yemi hayvanlara sınırlı bir miktarda verdiğinde gerçek hayvancılıktan kazancı görecektir. 
Torunoğlu Tohumculuğun misyonu ülke genelinde hayvan yetiştiriciliği yapan arazisi olan tüm çiftçilerimize yem bitkisi tohumlarımızdan uygun olanlarından ekimini sağlamaktır. Böylelikle samana haybeye (boşa) verilen paralar çiftçinin cebinde kalacaktır.