12/12/2018
855

Yapay Çayır Mera Tohumu

Mera Tesisi İçin Yapay Çayır Mera Tohumu:

Ülke genelinde onbinlerce çiftcini bizim suni mera tohumlarımızı ektiği bir suni mera karışım tohumudur.Çayır mera yem bitkisi tohumları bir birinden farklı bir çok tohum karışımından oluşmaktadır.Ömrü en az 5 yıllıktır.Flora s yapay çayır mera ismiyle  yem bitkisi devlet desteklemesine tabidir.

Dekera 5-6 kg çayır mera tohumu olarak ekilr.Özel çayır mera oluşturulurken ve köy meralarının ıslahında çok tercih edilen bir mera karışım tohumudur.Flora S ekimi 1.5 - 2 cm derinliğe ekilir.Ekmeden tarla sıkıştırılır sürgü (tapanla) arkasından dekera 25- 30 kg taban gübresi atılır,dekera 5-6 kg flora sçayır tohumu saçılır arkasından tarla sürgüyle kapatılır.Üzerine dişsiz silindir çekilip iyice toprak sıkıştırılır.

Oluşturulan çayır mera otlatılarak yada biçilip kuru ot yapılarak veya çayır slajı yapılarak değerlendirilir.Bu mera bitkisi ineklerde,mandalarda.koyun ve keçilerde çok yüksek süt ve besi artışı sağlar.Büyükbaş hayvanlarda yem ve mısır silajı tüketini azaltarak hayvan yetiştiriçisinin kazancını artırır.

Sizde holstein ineği,montofon ineği,jersey ineği,simental ineği,angus ineği, ve satılık gebe düveyi Merayla

çayır merayla besleyiniz.

Keçi ırklarını:Halep keçisi,honamlı keçisi,kilis keçisi,norduz keçisi,saanen keçisi,kıl keçisi,maltız keçisi,abaza keçisi,gürcü keçisi,ada keçisi ve boer keçisi,tiftik keçisini yapay merayla ucuza besleyin,hayvanlarınızı daha çok et ve süt verine ulaştırın.

Sakız koyunu,merinos koyunu,ivesi koyunu,kıvırcık koyunu,tuj koyunu,akkaraman koyunu,morkaraman koyunu,hemşin koyunu,karayaka koyunu,gökceada koyunu,Avas koyunu,diyarbakır zom koyunu,norduz koyununu yapay mera  Çayır tohumu ile daha masrafsız besleyin.