Silajlık Soya TohumuSilajlık soya tohumu devlet desteğiyle Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Türk bilim adamlarınca geliştirilip tescil edilmiştir. Silajlık soya tohumu gelecekte en çok rağbet görecek yem bitkisidir.
Silajlık soya tohumu Türk hayvancılığını şaha kaldıracak, eşi benzeri olmayan bir yem bitkisi çeşididir. Silajlık soya tohumunu ıslah edip geliştiren Türk Mühendislerine minnettarlığımızı belirtmek isterim.

Silajlık soya müthiş bir protein kaynağı olan bir kaba yem bitkisidir. Tek yıllık bir yem bitkisidir. Yazlık mevsimsel olarak ekilir. Toprak ısısı belli bir dereceye yükseldikten sonra Nisan 15' ten sonra ekimi yapılabilir. Güney bölgelerimizde hem birinci ürün hem de ikinci ürün silajlık soya tohumu ekilebilinir. Diğer bölgelerde ise birinci ürün ekimi yapılır. Yemlik silajlık soya tohumu Amerika'da geniş alanlara ekilmektedir. Türkiye'de de silajlık soya yem bitkisinin tanıtımını Torunoğlu Tohumculuk yapmaktadır. Türkiye genelinde 81 vilayette binlerce çiftçiye ürün tanıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Yemlik soya ekimi son yıllarda Türkiye genelinde artış katetmiştir. Silajlık soya tanelerinde %42'inin üzerinde ham protein vardır. Soya küspesinde de ortalama %46 ham protein bulunmaktadır. Türkiye'de satışını yaptığımız silajlık soya tohumu Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş GDO'suz tohumlardır. 

Silajlık soya tohumu ekimi Nisan ayının 15-20' sinden sonra başlar, Temmuz sonuna kadar ekim devam eder. Silajlık soya tohumu ekim miktarı dekara 10 kg' dır. Ekim derinliği 3-4 cm'dir. Sıra üzeri 3-4 cm, sıra arası 70 cm olarak ekimi yapılır. Ekim mutlaka tavlı toprağa yapılır. Silajlık soya tohumu toprağın nemiyle çimlenip çıkar. Çıkış zamanı 5-6 gündür. Tohumlar çıkış tamamlanana kadar sulanmaz. Sulanırsa tohumlar şişer ve çıkış seyrek olur. 

Silajlık soya ekimi yapılırken tarla ikiye bölünüp bir tarafa silajlık soya, diğer tarafa da silajlık mısır ekimi yapılmasını tavsiye ederiz. 100-110 günde silaja gelen bu iki yem bitkisini bir sıra soyadan bir sıra mısırdan olacak şekilde silajını yapıp römorkta karışımı sağlanmalıdır. Silajlık mısırın ham protein oranı %7 iken bu şekilde ekimi yapılıp silaj yapıldığında ham protein oranı %16-17'lere çıkmaktadır. Bu da hayvanlar için alternatifi olmayan bir yem kaynağıdır. Ayrıca bu şekilde yapılan silajda hayvan yeminde %30 tasarruf sağlanır. Hayvanların et ve süt veriminde de %15 artış göstermektedir. 

Silajlık soya fasulyesi yem bitkisi yakın bir gelecekte tüm Dünyada ve Türkiye'de en stratejik yem bitkisi olacaktır. Fabrika yemlerinin ana protein kaynağının soya küspesi olduğu göz önünde bulundurulursa, bir çiftçi tarlaya silajlık soya ekerek kendi yemini kendisi yapabilecektir. Hem hayvanlarını dengeli beslemiş olacak hem de hayvanlarından yüksek verim alacaktır. Yemsoy soya tohumu kaba yem kalitesi açısından tartışılmaz bir üstünlüğe sahiptir. Yemsoy soya tohumu silajlık kalitesi çok yüksektir. Yemsoy silajlık soya tohumu firmamızda satışa arz edilmiştir. 

Yemlik silajlık soya fasulyesi tohumu, yemlik soya fasulyesi yetiştiriciliği hakkında bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Silajlık soya tohumu fiyatları 2020 Şubat ayında açıklanacaktır


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis