Halep Keçisi 

Halep Keçisi ülkemizin İhraacat şansı yakaladığı çok kıymetli bir keçi ırkıdır. Ülkemize Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep gelmektedir. Halep keçisi İhraacatını firmamız Azerbaycan'a yapmış, Libya'ya da İhraacat üzerinde çalışmaktadır. Halep keçisi yetiştiriçiliği Torunoğlu Tohumculuğun,tohumculuktan sonra ülkede liderlik yaptığı diğer bir sektördür.Torunoğlu Halep Keçi Çiftliği gerek büyüklük gerekse teknolojik alt yapı ve ağıl mimarisi bakımından Türkiye'de 2.bir örneği olmayan keçi çiftliğidir.Torunoğlu Hayvancılığı görmeden yaptığınız yatırımlarda pişmanlık duyaçaksınızdır.Tüm keçi yetiştiriçilerini çiftliğimizde ağırlamaktan mutlu olmaktayız. Siz de çiftliğimize davetlisiniz.

Halep Süt Keçisi

Halep keçisi tarih yorumu:Halep keçisi tarihten beri Çukurova Bölgesi ve Doğu Akdeniz'de yoğun yetiştiriçiliği yapıla gelmiştir.Asıl gen kaynağı Türkiye olan bu süt keçisi burdan Ortadoğu ve Kıbrıs'a kadar geniş bir çoğrafyaya yayılmıştır.Halep keçisi ismi nerden gelmektedir? Keçi tiçaretini vaktiyle Emeviler,Abbasiler,Selcuklular ve Osmanlı İmparatrluğu zamanında halepli şamlı Türkmen aşıretlerine mensub tüccarlar yürüttüğünden bu özel süt keçisinin ismi halep keçisi,şam keçisi,şami keçisi olarak tarihe kaydı düşmüştür.Direk Halep Şehri'yle halep keçisi arasında ilişki kurmak konuya at gözlüğüyle bakmak demektir.

Halep keçisi yetiştiriçiliği

Halep süt keçisi ülkemizin et ve süt açığını kapatmada çok önemli bir destek sağlamaktadır.Halep keçisi eti,sütü ana hatlarıyla doğal,organik bir besindir.Geleneksel Türk Keçi Yetiştiriçiliği  tam olarak organik hayvancılıktır.Halep keçisi yetiştiriçiliği yurt genelinde yüzbinlerce çiftçinin geçim kaynağı olmuştur.

Halep keçisi sahibinden Torunoğlu Halep Keçi Çiftliğnden halkımıza üstün özellikte süt keçisi satışı yapılmaktadır.Sahibinden halep keçisi fiyatları makul rakamlara halep keçisi satışları devam etmektedir.

Halep keçisi sütcü ve etci bir keçi ırkı olarak,hem ülkemizde hemde dünyada büyük ilgi görmektedir.Halep keçisi son yıllarda sorgulama arama motorlarıda en fazla aranılan süt keçisi olmuştur.Türk keçi yetiştiriçisinin tarihten beri beslediği halep(şam) keçisi artık Dünya gündeminde en çok tercih edilen keçiler arasına girmiştir.Halep(şam) keçilerinin tercih edilmesinde,süt verimi,et verimi,yavru verimi,kıl verimi ve dayanıklı olması belirleyiçi olmaktadır.Keçi sütüne talebin artması süt keçisi besiçliğinde yatırımların hızlanmasını sağlamıştır.Süt keçisi ırkları arasında halep (şami) keçilerinin yadsınamıyacak bir ünü vardır.Süt keçisi çinsleri içerisinde yem yararlanmada ve bol süt vermede halep(damaskus) keçisinin üzerine bir başka keçi ırkı yoktur.Halep keçilerinin verim yüksek özelliklerinin anlaşılması halep keçisi fiyatlarını haklı olarak artırmıştır.

Türkiye'nin en büyük halep keçisi çiftliğine hoşgeldiniz.Çiftliğimizde binlerce saf kan damızlık halep(şami) keçisi bulunmaktadır.Torunoğlu hayvancılık olarak uzun yıllar şami keçileri(halep) üzerinde çalışmalar yaparak bu guzide milli halep keçi ırkımızı Ülkemize ve yurt dışına tanıtmayı başardık.Çok sayıda halep süt keçisi çiftliğinin kurulmasını sağladık. 

Çiftliğimizde çok sıkı seleksiyon(eleme) çalışmaları yürütmekteyiz.Sağlık konusunda çok titiz davranmaktayız.Şam keçisi yeni çiftlik kuruluşunda çiftcilerimize üçretsiz danışmanlık hizmeti vermekteyiz.Damascus(halep) keçilerinde ana prensibiz kalitedir.O nedenle  sloganımız KALİTE HER ŞEYDİR.

Torunoğlu Halep Keçisi Çiftliği Ülkemizin en büyük en modern keçi çiftliğidir.

Yavru atma hastalığı(brucella) yönünden kan tetkikleri yapılmış,hastalıklardan ari damızlık halep keçisi makul fiyata satmaktayız.bulaşıcı burucella hastalığına yakalanmış tek bir keçi,keçi çiftliğinizi mahvetmeye yeter.damızlık keçi alırken kan testleri yapılmamış hayvanlardan uzak durun.hayvan yetiştiriçininin en büyük ölümcül düşmanı brucelladır.hayvandan insana da bulaşan bu hastalıa,aman dikkat!!!A

Brucellanın hayvanlarda tedavisi yoktur.brucella kapan bir hayvan bir daha damızlık olarak kullanılamaz.koruyucu hekimlikten başka care yoktur. Oğlaklarda brucella genç aşısı yaptırmak gerekir.aşıdan sonuç olmak için mutlaka annelerinin brucelladan temiz olması lazım ki aşı işe yarasın,brucella taşıyıcısı oğlağa aşının bir faydası olmaz.işte keçi başı ciddi masraflara katlanarak torunoğlu hayvancılık brucella kan tahlillerinden sonra halep keçi satışı yapmaktadır.brucelladan ari tek keçi çiftliği torunoğlu'dur

Halep keçisi satılık,halep keçisi  çiftliğimizde en üst seviyede sağlık güvencesi ve seleksiyon kuralları uygulanmaktadır.

Halep keçisi fiyatları çiftcilerimizin yoğun tevecühleri netiçesinde yukarı doğru bir artış gözlenmektedir.Halep keçisi yetiştiriçiliğinde son yıllarda büyük bir hareketlenme gözlenmektedir.Halep keçisi satanlarda azalma olurken,halep keçisi satın almak isteyen çiftci sayısında artışlar gözlenmektedir.

Halep Keçisi Tarihcesi;Tarihte hep ortadoğu çoğrafyasında halep süt keçisi yetiştiriçiliği yapılmıştır.Halep Keçisi,mente keçisi,Çukurova Keçisi,Şami Keçisi,Şam Keçisi,Aleppo Keçisi,Damaskus Keçisi,Damascene Keçisi gibi bir çok isimle anılmaktadır.Halep keçileri yurt dışında büyük rağbet görmektedir.

Halep Keçisi isminin doğrudan halep şehriyle bir ilgisi yoktur.Selcuklular ve Osmanlı İmparatorluğu'nda vatan birdi.Vaktiyle o tarihlerde halep keçisi yetiştiriçiliğini halepli,şamlı tüçcarlar yaptığından ismi halep keçisi,şami keçisi,şam keçisi kalmıştır.Halep keçisinin asıl gen kaynağı Türkiye'dir,Doğu Akdeniz,Çukurova Bölgesidir.O nedenle yabancı keçi yatırımcıları halep keçisi satın almak için Adanaya gelmektedirler.Halep keçisi yetiştiriçiliği ülke geneline hızla yayılmaktadır.

Halep keçisinin verim özelliklerini 3 başlık altında toplayabiliriz:

  1. Süt verimi
  2. Et verimi
  3. Kıl verimi
  4. Halep keçisi yavru verimi
  5. Gübre verimi

Halep keçisi et ve süt verimi yönünden bu gün çok aranılan bir keçi ırkıdır.Et verimi boer keçisini,süt verimi İsviçre'deki saf saanen keçisini geride bırakmıştır.Artık bir çok ülkede bahceli evi olan hayvan severler,köpek yerine halep keçisi beslemektedir.Sahiplerine tutkuyla bağlı bu gizemli keçiyi tanımak isteyen halep keçisi dostlarını keçi çiftliğimizde misafir etmekten mutlu olaçağız.

Halep Keçisi Özellikleri 

Halep  Keçisinin  Verim  Özellikleri Halep Keçisi Verim Değerleri 
Dişilerde Canlı Ağırlık  50-60 kg
Halep Erkeklerde Canlı Ağırlık   90-130 kg iyi bakıldığında 140 kg

Halep Keçileri et verimi boer keçilerinden daha yüksektir.Hindistan halep teke spermasıyla boer keçilerini suni tohumlama yapmaktadır.O nedenle halep keçisi Dünyanın en ünlü et keçisi boerleri geride bırakmıştır.Halep keçisi fiyatları Ülkemizde ve Dünya'da hızla yükselmektedir.

Halep Keçisinde Suni Tohumlamaya Şimdilik Lüzum Yoktur.Çünkü Halep Keçisi Saf Bir Keçi Irkıdır.Saanen Keçisi Gibi Melez(kırma) Değildir.

Halep Keçisi Erkek Çebiç Et Randımanı  %52
Oğlak   Doğum Ağırlığı (üçüz-ikiz oğlak) 3.5 - 5.5 kg
Halep Dört Aylık Dişi Oğlak Canlı Ağırlığı 30-32 kg
Dört Aylık Erkek Oğlak Canlı Ağırlığı 35 kg
Halep Keçisi Oğlaklarda Günlük Canlı Ağırlık Artışı 200-300 gr
Halep Keçisi Süt Verimi 700-1000-seleksiyonda 1500 kg
280 günlük ortalama süt verimi 3 - 6 kg yer yer 8.5 kg dünya şampiyonu halep keçisi 12 kg süt vermektedir.
Halep(şami) Keçileri Laktasyon(sağım)Süresi  280-300 gün
Halep Keçi Sütte Yağ Oranı %3.5-4.0
Halepkeçisi Bir Doğumdaki  Oğlak Sayısı 2,2 - 2.5
İlk Doğumda oğlak sayısı 1.5-1.7
Halep keçisi Gebelik Süresi   5 ay yaklaşık 150-155 gün

Halep Keçilerinde çiftleşme- halep keçileri hemen hemen her mevsim çiftleşebilir.Halep Keçisi her mevsim çiftleşme yeteneği olan bir süt keçisi ırkıdır.Her mevsim gebe kalabilir.

Çoğunlukla Bulunduğu Bölge - Çukurova Bölgesi 

 Dünyada Halep Keçisi Talep Durumu  - Çok fazla ilgi görmektedir.

Halep Keçisi Ne yer ? Arpa ezmesi,keçi süt yemi,mercimeksamanı,kuruot,yaprak,çalı,ryegrass ve yapay çayır mera yem bitkilerini severek yer. Ne Kadar Yem Yer ? En fazla 1-1.5 kg yiyebilir.Halep keçileri saanen keçileri gibi obur hayvanlar olmayıp kanaatkar keçilerdir.

Halep Keçisi Mısır Silajı Yermi ? Mısır silajı keçiler için son derece sakıncalı bir yemdir,keçilere verilmemelidir.Keçilerde yavru atma ve telefatlara neden olur.Mısır silajı içinde zararlı bakteriler gelişebilir.

Halep Keçisi 8 ayda bir doğum yapabilir.Yani 2 yılda 3 doğum yaptırılabilinir.Ama doğru olan keçileri yılda bir doğum yaptırmaktır.Bu kural tüm keçiler için gecerlidir.Sekiz ayda bir doğum keçileri aşırı yıpratır ve süt kaybına yol acar.Hiç bir keçi ırkı 6 ayda bir doğum yapamaz. Yine çebiçleri 1.5 yaşından daha erken çiftleştirmemek gerekir.Aksi takdirde keçilerin boyu küçük kalır,hayat boyu daha az süt,et ve yavru verir.

Türkiye'nin her yerinde halep keçisi çiftliklerinin kurulmasında iklimsel bir engel yoktur.Halep keçisi Kars,İzmir,Bolu,Eskişehir,Ankara'da yetiştiriciliği yapılır.Antalya,Adana,Hatay,Kilis,Gaziantep gibi çok sıcak illerimizdede yetiştiriciliği yapılır.Bu bölgelere çok sayıda halep süt keçisi çiftlikleri kurdurmaktayız.Halep keçisi almak istiyorum diye halep keçi yatırımcıları bizi aramaktadırlar.Artık halep keçisi yetiştirme kültürü hızla ülke geneline yayılmaktadır.

Halep Keçisi barınakları nasıl olmalı ? Halep keçileri kuru sıcak ve havadar ağıllarda yatmayı sever.Halep Keçileri için ağıl yapımında çiftcilerimize yol göstermekteyiz

Milli keçi ırklarımıza karşı yapılan insafsızca saldırıları firmamız tek başına gögüslemeyi başarmıştır.Milli keçi ırklarına yoğun bir yatırım başlamıştır.Yerli keçi ırklarımızın Dünya'da en tanınmışı olan halep keçisi bu yatırımlardan payına düşeni almaktadır.Sizde halep keçisi yatırım projesi için geç kalmayın.

 Halep keçisi satışlarımız yurt içi ve yurt dışı satışlarımız devam etmektedir.Halep keçisi fiyatları 2011,halep keçisi fiyatları 2012 rakamlarını merak mı ediyorsunuz.Halep keçi çiftliği irtibat telefonlarımız aşağıdadır.

 Halep Keçisi Satışları

Halep keçisi kaç para? Halep keçisi fiyatları 2012 için Telefonlarımız: 0555 9975075  0532 2664041 0322 2398808  Veteriner Hekim Cengiz Torun

Halep keçi projesi çok sayıda keçi yatırımcısının gündemindedir.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları artık halep keçisi projesi yapmaktadırlar.Başarısız saanen keçisi projesi'nden sonra halep keçi projesi doğru bir tercih olmuştur.

Halep keçisi resimleri,halep keçisi fenotipik özelliklerini aşagıdaki halep keçisi(damascus keçisi)görsellerden inceleyebilirsiniz.

Halep kecisi beslenmesi

Halep kecisi,Adana'da beslenir,Erzurum,Sivas,Ankara,Kırıkkale'de beslenir,Hatay,Kilis,Antalya,Isparta,İzmir,Kütahya,Muğla,Uşak,Konya,Gaziantep,Bolu,Çanakkale'de de beslenir.Halep keçiler kanatkar,zorlu koşulların hayvanıdır.Halep keçisi beslenmesinde caramba mix,caramba,flora s,flora k ve yaz otu yem bitkileri tabir çaizse anzer balı hükmünde kıymetli besin kaynaklarıdır.

Halep keçisi çiftlikleri arasında en büyük en modern halep çiftliği Adana Torunoğlu Halep Keçi Çiftliği'dir.

Halep keçisi barınakları arasında en ileri teknolojik yapıya sahip olan keçi çiftliği,Torunoğlu'dur.Satılık halep keçisi için Torunoğlu Halep Çiftliği'ne hrr zaman davetlisiniz.

Halep keçisi forum sitelerinde en çok tartışılan süt keçisi çinsi olmuştur.Saanen keçisi mi halep keçisi mi?Halep keçisi mi saanen mi?Tartışmalar sürüp gitmektedir.Türk Keçi Yetiştiriçileri saanen keçisi arkasında Dünya Kiliseler Birliği'nin olduğunu bilmesi,hedefin keçi ırklarımız üzerinde nasıl bir yok ediliş planının olduğunu görmektedir. Büyükbaş yerli sığırlarımızın yok edilişi arasında nasıl bir paralellik olduğunu görmektedir.Türk Çiftçisi milli bir refkleksle yerli keçi ırklarımıza yeniden yönelişler çok hızlanmıştır.Batı emperyalizmi bizim yerli keçi ırklarımızı hedef tahtasına oturtmuşlardır.Firmamız bu hain dayatmayı dağıtmak için var güçüyle çalışmaktadır.Yerli milli keçi ırklarını kendi çiftçimize anlatmaktadır.

Halep keçisi fizibilite yapmak için bir çok keçi girişimçisi halep web sitelerimizdeki hayvan biligisi verim değerlerini incelemektedir.Halep keçisi fiyatları 2011'in arkasından yeni halep keçisi fiyatları 2012 de de çiftçilerimiz için uygun fiyatta tutmaya çalışacağız.

Halep keçisi projesi hazırlayabilmek için firmamız keçi yatırımcısına her türlü desteği sağlamaktadır.Halep keçisi çinsleri düz burunlu halep ve roma burunlu şami keçisi olarak sıralana bilir.

Halep keçisi Kıbrıs Çiftçisi için çok büyük değer ihtiva eder.Kıbrıs'da halep(şam) keçisi sürüleri hızla çoğalmaktadır.Halep keçisi ne yer?Halep keçisi nasıl beslenir?Halep keçisi çalı diken yaprak ne bulursa naz etmeden yer.En çok ryegrass ve yapay çayır mera yembitkisini çok  sever.Halep(şami)keçisi için fçayır mera çok lezzetli yem bitkileridir.Halep keçisi oğlak fiyatları mayıs haziran temmuz aylarında belli olur.

Keçi insanoğlunun sürekli hayatında kendine seçkin bir yer edinmiştir.Bu gün doğal organik gıda arayanlar keçi yetiştiriçiliği yapmaktadırlar.Keçi sütü,keçi yoğurdu,keçi peyniri,keçi eti,keçi tereyağı ana hatlarıyla organik besinlerdir.

Halep keçisi benim keçim tarihten beri bu topraklarda var olan bir sütçü keçidir.Dayanıklılığını Anadolu'nun ağaçından taşından yaprağınından çimeninden almıştır.Halep keçisi saanen keçisi gibi ısmarlama çakma ithal bir keçi değildir.Halep keçi benim dedemin keçisidir.

Halep keçisi ne kadar süt verir her şey bakım besleme ve ilgiye göre farklılık arzeder.

Keçi sütünü kimler satın alır?Keçi sütüne en çok dondurmacı,pastaneçi,çocuk maması üretiçileri,kahvaltı sektörü ve mandıraçılar yoğun ilgi göstermektedir.

Halep süt keçiciliğinde en çok kazanca ulaşmak için bir keçi şarküterisi açmak en doğru çözümdür.Halep keçi şarküterisi kurma imkanı olmayan keçi yetiştiriçileri için 2. en iyi çözüm keçi peyniri yapıp satmaktır.Keçi peyniri fiyatı 25-tl ile 85 tl arasında bakkallarda alıcı bulmaktadır.Halep keçi sütünden 3-5 lt sütten 1 kg keçi peyniri üretmek mümkündür.

Keçi sütü fiyatları ne kadar?Keçi sütü dağ başında 1.3 tl,ortalama 2 tl,Büyük şehirlerde ve turizim bölgelerinde 3-5 tl arası satılmaktadır.

Keçi sütlerinin en kalitesizi saanen keçi sütü,en kalitelisi kıl keçisi sütüdür.Halep keçisi sütü kalite olarak kıl keçisi sütüne yakındır.Halep keçisi sütünden 3-5 kg sütten 1 kg keçi peyniri elde edilir.Peynir,yoğur ,tereyağ,çökelek ve keçi eti kalitesi lezzet bakımından halep keçisi tüketiçilerin damaklarında unutulmaz tatlar bırakır.

Keçi sütü tam anlamıyla bir şifa kaynağı bir ilaçtır.Keçi düşmanlarının keçi ormanı yok ediyor yalan propağandalarının zıddına keçi ormanın,eko sistemin bir parcasıdır.Keçi yetiştiriçliğine yatırım yapan büyükbaş süt inekçiliğine göre en az 3 kat daha fazla para kazanmaktadır.Keçici bir milletin keçilerine düşmanlık edenlere yazıklar olsun.Haydi hep birlikte Atalarımızın izinde yürüyelim milli keçi yetiştiriçiliğine yönelelim.

ABD ve yahudi Barzani merkezli bölüçü terörü keçicilik önler.Anadolu'nun Dağları'na Amanoslara,Küpeli,Cudi ve Gabar Dağları'na yiğit keçici yörükler tekrar yerleştirilsin,bakın görün o dağlarda teröristi adım attırmadan geberteceklerdir.Keçi ülke güvenliği ve ülke savunması için çok önemlidir.Dağlarımızda terörist lerin hain ayak izleri yerine keçilerimizin ayak izleri olsun.İlgili Bakanlık keçi ormanı yok ediyor saçmalığına artık inanmadan keçiyi,gıda,iş,aş,geçim ve ülke güvenlği olduğunu anlamasını mazlum keçici garibler dört gözle beklemektedirler.

''Arkadaşlar gidip Toros Dağları'na bakınız,eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa,şunu çok iyi biliniz ki bu Dünya'da hiç bir güç  ve kuvvet bizi asla yenemez''

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Veteriner Hekim Cengiz Torun Genetik Islahcı

Etiketler:halep keçisi,halep keçisi fiyatları,2011,2012,satılık halep keçisi,halep keçisi çiftlikleri,süt keçisi,halep süt keçisi,halep keçisi yetiştiriçliği,keçi sütü,terör,halep keçisi yetiştiriçiliği


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis